محورهای کنفرانس

 

1-هواشناسی دریایی و اقیانوس‌شناسی فیزیکی

 • گردش عمومی جو و اقیانوس
 • برهمکنش هوا و دریا
 • مدل‌های پیش‌بینی جو و اقیانوس
 • دینامیک جو و اقیانوس
 • مقادیر حدی اقلیمی
 • اثر تغییرپذیری اقلیمی بر مقادیر حدی جوی
 • تغییرات منطقه‌ای اقلیم
 • اعتبارسنجی مدل‌های اقلیمی

2-مهندسی دریایی و فناوری‌های نوین

 • مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی
 • هیدروگرافی
 • مهندسی دریا
 • انرژی‌های تجدیدپذیر
 • طراحی سازه‌های ساحلی و فراساحل
 • پایش، پیش‌آگاهی و هشدار مخاطرات دریایی
 • استحصال آب شیرین از دریا

3-علوم دریایی و اقیانوس‌شناسی

 • فیزیک دریا
 • شیمی دریا
 • بیولوژی دریا
 • زمین‌شناسی دریایی
 • اقیانوس‌شناسی ماهواره‌ای

4-بهره‌برداری از منابع دریایی

 • حفظ و بهره‌برداری پایدار از ذخایر شیلاتی
 • تولید پایدار فرآورده‌های دریایی
 • اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربنی
 • اکتشاف و استخراج منابع معدنی در دریا

5-محیط‌زیست دریایی

 • استفاده پایدار و حفظ منابع زنده دریایی
 • تقویت مدیریت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی زیست‌محیطی
 • حفاظت محیط‌زیست دریایی
 • توسعه پایدار جزایر کوچک
 • آلودگی ساحلی
 • کیفیت آب
 • خورها و تالاب‌ها

6-فرهنگ و اقتصاد دریا

 • نقش و جایگاه خلیج‌فارس در فرهنگ و تاریخ
 • توسعه پایدار بنادر و مناطق آزاد
 • توسعه پایدار حمل و نقل دریایی
 • توسعه صنعت گردشگری ساحلی و دریایی