پیام دبیر اجرایی کنفرانس خلیج فارس

 

خلیج فارس و تنگه هرمز یکی از مناطق مهم جغرافیائی جهان است که به دلیل دارا بودن ذخایر بزرگ نفتی  و عبور و مرور بخش مهمی از تبادلات نفتی جهان از آن، دارای اهمیت استراتژیک و ژئو پولتیک است. این منطقه از نظر منابع زنده و تنوع زیستی نیز دارای ویژگیهای خاص خود بوده و از این نظر هم اهمیت خاص و بسزائی دارد. همچنین از نظر تاریخی و فرهنگی نیز خلیج فارس داری سوابق پر افتخار و غنی است. متأسفانه دیده میشود که با وجود مدارک تاریخی بسیار ، گاه دست اندازیهائی به نام و ساحت این پهنه آبی مهم انجام میگیرد که لازم است نسبت به آن بی توجه نبوده و علیرغم بی فایده بودن این دست و پا زدنها، با توجه به سلامت این محیط زیست استثنائی وحفاظت آن، در جهت بهره برداری از منابع زیستی و غیر زیستی آن با استفاده از دانش و فناوریهای پیشرفته روز و انجام تحقیقات مداوم ، اقدامات شایسته را انجام داد.

            در جهت نیل به اهداف فوق و توسعه پایدار در خلیج فارس و اعتلا و تثبیت نام آن، توجه به نکات زیر لازم به نظر میرسد.

  • حفاظت محیط زیست دریا
  • مدیریت مناطق ساحلی
  • مهندسی دریا و ساحل
  • اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز
  • شیلات و ماهیگیری و مسائل آبزیان منطقه
  • امنیت و ایمنی دریا نوردی در خلیج فارس
  • فرهنگ و تاریخ خلیج فارس
  • توسعه گردشگری

بر این اساس سازمان هواشناسی کشور به همراه سایر ارگان های دریایی کشور با برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس مصمم است با یاری خداوند متعال گام اساسی جهت توسعه همه جانبه اقیانوس شناسی خلیج فارس برداشته و زمینه را برای فعالیت محققان و پژوهشگران در موضوعات مختلف مرتبط با منطقه خلیج فارس فراهم نماید.