دبیرخانه: تهران، میدان نوبنیاد، خیابان شهید لنگری، روبروی صنایع مخابرات، جنب کوچه شهید تیموری، مرکز علوم جوی و اقیانوسی

کدپستی: 1693713411

تلفن: 60-22959258   و  8-44991167

فکس: 43854132

ایمیل: icpgoinfo@irimo.ir

لینک کانال تلگرام کنفرانس : https://telegram.me/icpgo

Refresh Code