- خدمات قابل ارائه به ثبت‌نام کنندگان در کنفرانس به قرار زیر است:

  • شرکت در دو روز کنفرانس و برنامه‌های جانبی آن، دریافت بسته کنفرانس شامل لوح فشرده و کتاب مجموعه چکیده مقالات کنفرانس، چهار نوبت پذیرایی میان وعده و دو نوبت پذیرایی ناهار، ارائه گواهینامه حضور در کنفرانس و گواهینامه ارائه مقاله (برای ثبت‌نام کنندگان دارای مقاله پذیرفته شده) و شرکت در سه کارگاه آموزشی 2 ساعته رایگان به همراه گواهینامه شرکت در کارگاه.

- گواهینامه پذیرش مقاله به اسم تمامی نویسندگان (به ترتیب درج شده در مقاله) صادر شده و تنها به فرد ثبت‌نام کننده در کنفرانس ارائه خواهد شد.

  • تبصره: صدور گواهینامه پذیرش مقاله و درج چکیده مقاله در کتاب مجموعه چکیده مقالات کنفرانس و لوح فشرده، منوط به ثبت‌نام حداقل یک نفر از نویسندگان آن مقاله در کنفرانس می‌باشد.

- با توجه به فرآیند صدور گواهینامه‌های مرتبط با کنفرانس، تمامی گواهینامه‌ها بعد از بررسی وضعیت افراد ثبت‌نام کننده در کنفرانس تهیه و حداکثر تا 20 روز کاری بعد از برگزاری کنفرانس به آدرس ثبت‌نام کنندگان ارسال خواهد شد و کد پیگیری هر مرسوله در اختیار افراد قرار داده خواهد شد.

- آن دسته از پژوهشگرانی که به هر دلیل امکان حضور در روزهای کنفرانس را نداشته و علاقه‌مند به مشارکت در کنفرانس در قالب ارائه مقاله به دبیرخانه می‌باشند، می‌توانند به صورت غیرحضوری و براساس جدول بالا در کنفرانس ثبت‌نام کنند. بدیهی است گواهی پذیرش مقاله و سی دی کنفرانس بعد از برگزاری کنفرانس به آدرس پستی ایشان که در پنل کاربری خود ثبت کرده‌اند ارسال خواهد شد.

  • تبصره: آن دسته از پژوهشگرانی که به هردلیل، نیازمند دریافت گواهینامه پذیرش مقاله خود پیش از زمان برگزاری کنفرانس هستند می‌توانند درخواست خود را با دبیرخانه مطرح نموده تا گواهینامه ایشان، زودتر از موعد برایشان ارسال گردد.