اعضای هیئت رئیسه کنفرانس
دکتر عباس آخوندی
رئیس کنفرانس
-
دکتر داود پرهیزکار
نائب رئیس کنفرانس
(رئیس سازمان هواشناسی کشور)
مهندس نجار
هئیت رئیسه کنفرانس
(معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور)
دکتر عراقچی
هئیت رئیسه کنفرانس
(معاون حقوقی وزارت امور خارجه)
مهندس میدانی
هئیت رئیسه کنفرانس
(معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو)
مهندس مه آبادی
هئیت رئیسه کنفرانس
(مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور)
دکتر مظاهری
هئیت رئیسه کنفرانس
(معاون آموزشی و پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست)
مهندس اکبری
هئیت رئیسه کنفرانس
(معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی)
دکتر شکرچی‌زاده
هئیت رئیسه کنفرانس
(رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
دکتر احمدی
هئیت رئیسه کنفرانس
(معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
دکتر نوریان
هئیت رئیسه کنفرانس
(رئیس انجمن هواشناسی)
مهندس اللهیار
هئیت رئیسه کنفرانس
(معاون توسعه و تجهیز بنادر سازمان بنادر و دریانوردی)
دکتر عباس‌پور
هئیت رئیسه کنفرانس
(رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات)
شورای راهبری کنفرانس
دکتر داود پرهیزکار
رئیس
(رئیس سازمان هواشناسی کشور)
مهندس مرتضی امیرشقاقی
عضو شورای راهبری کنفرانس
-
مهندس علی عابدینی
عضو شورای راهبری کنفرانس
-
مهندس ابراهیم میرزایی
عضو شورای راهبری کنفرانس
-
مهندس پرویز رضازاده
عضو شورای راهبری کنفرانس
-
مهندس اردشیر سرداری
عضو شورای راهبری کنفرانس
-
دکتر عباس رنجبر
عضو شورای راهبری کنفرانس
-
مهندس مینا جباری
عضو شورای راهبری کنفرانس
-
مهندس فرح محمدی
عضو شورای راهبری کنفرانس
-
دکتر شاهرخ فاتح
عضو شورای راهبری کنفرانس
-
دکتر بهزاد لایقی
عضو شورای راهبری کنفرانس
-
مهندس نیما جهدی
عضو شورای راهبری کنفرانس
(مدیرعامل شرکت کیمیا خرد پارس)