حمایت کنندگان اصلی
حامیان کنفرانس
سازمان بنادر و دریانوردی
پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی
انجمن علوم و فنون دریایی ایران
پژوهشکده هواشناسی و علوم جو
مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
نیروی دریایی سپاه جمهوری اسلامی ایران
سازمان نقشه‌برداری کشور
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه مازندران
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
انجمن جهانی زیرساخت‌های حمل و نقل آبی