راه‌اندازی پایگاه اینترنتی چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
1396-07-18
راه‌اندازی پایگاه اینترنتی چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس

پایگاه اینترنتی چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس راه اندازی شد. پژوهشگران می توانند جهت اطلاع از آخرین اخبار و موضوعات مرتبط با کنفرانس، به این پایگاه اینترنتی مراجعه نمایند.