اهداف کنفرانس    

  • آشنایی با علوم و تکنولوژی روز دنیا در زمینه علوم دریایی و اقیانوس شناسی بالاخص در حوزه خلیج فارس
  •     تبیین جایگاه و نقش جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل منطقه ایی مرتبط با پهنه آبی خلیج فارس
  •     بحث و تبادل نظر پیرامون علوم و فنون دریایی، اقیانوس شناسی و هواشناسی دریایی
  •     اعتلای نام تاریخی خلیج فارس در منطقه و جهان
  •     موضوعات تاریخی نام خلیج فارس
  •     آشنایی محققان علوم دریایی از تجارب بدست آمده در سطح بین المللی
  • ارائه نظرات کارشناسی شده داخلی در سطح بین المللی