دکتر تاجبخش

پیام رئیس محترم سازمان هواشناسی کشور، سرکار خانم دکتر سحر تاج بخش مسلمان به مناسبت

پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس

اثرات منفی و زیانبار تغییر اقلیم طی دهه اخیر در  ایران و بسیاری از کشورهای منطقه، به صورت افزایش مخاطرات جوی مانند طوفان های شدید، خشکسالی های مکرر و گرد و خاک  خودنمایی کرده است. مناطق ساحلی شمال و جنوب کشور نیز از این تغییرات در امان نبوده و زیست بوم انسان، حیوان و گیاهان دریایی، فعالیت های اقتصادی و اجتماعی انسان در دریا و ساحل و به عبارت دیگر توان اقلیمی این مناطق تغییر کرده است. بنابراین برای توسعه پایدار این مناطق، نیاز است ابتدا تغییرات رخ داده به دقت بررسی شده و با توجه به توان اقلیمی جدید برنامه‌ریزی صورت پذیرد. برای این کار باید از پایش و پیش بینی بلند مدت تغییرات اقلیمی و برآورد اثرات آن در بخش های مختلف شروع کرد و با استفاده از شاخه های مختلف علوم و فنون دریایی در راستای تعریف دقیق توسعه پایدار در ساحل و دریا گام برداشت.

سازمان هواشناسی کشور به عنوان متولی هواشناسی دریایی سعی برآن دارد که بستر لازم را برای تحقق اهداف یادشده فراهم کند. یکی از ابزارهای مهم در این راه، برگزاری همایش‌های علمی در سطح ملی و بین المللی است تا از این طریق کارشناسان و محققان بخش دریایی کشور در راه رسیدن به توسعه دریا محور با مجریان، برنامه ریزان و تصمیم گیران همراه شوند.

 پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس، فرصتی است مناسب برای محققین، اساتید و دانشجویان رشته های مختلف علوم دریایی تا با تمرکز بر  توسعه دریا محور، چالش های پیش رو را مطرح و بررسی کرده و با ارئه راهکارهای مناسب، پشتیبان بخش اجرایی کشور در برنامه ریزی و تصمیم گیری نهایی باشند.